Pozitivizm – Pozitivist Yaklaşım Nedir?

Öncelikle Pozitivizm kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki  kelime anlamına baktığımızda “Olguculuk” kavramını göreceğiz. Peki Nedir bu Olguculuk(Pozitivizm) bunun hakkında bilgi edineceğiz ve genel kültürümüzü bir nebzede olsa geliştirmiş olacağız.

Pozitivizm – Olguculuk Nedir?

İnsan için alacağı bilgide önemli olanın yalnızca olguları araştırmak olduğunu savunan akıma Pozitivizm denir. Bir diğer adı Olguculuk olan Pozitivizm akımı, felsefi bir akım olarak sosyolojinin çıkmasına ortam sağlayan Aguste Comte tarafından ortaya atılmıştır. Bu akım ise “Üç Hal Kanunu” ile 3 başlığa ayırıp incelememiz gerekiyor ve bu başlıklara aşağıda detaylı şekilde değineceğim. Fakat bundan önce pozitivizm’e biraz daha değinelim. Bu akımın asıl amacı toplum olaylarını bilimsel yöntemlerle inceleyerek, topluma yeni bir şekilde ve yeni bir yöntem vermektir. Buradan yola çıkarak Pozitivizm için deneyci felsefenin bir türüdür diyebiliriz.

Cümleyi toplamak gerekirse; Pozitivizm, deney konusu olabilecek olgularla ilgili, en sağlam bilginin deneysel bilgi olduğunu vurgular.

Peki yukarıda bahsettiğim “Üç Hal Kanunu”na gelecek olursak.

Üç Hal Kanunu

Yukarıda bahsettiğim gibi bu ana başlığı 3 alt başlık altında inceleyerek pozitivizm’in gelişme sürecini anlamaya çalışacağız.

1 – Teolojik Evre

Bütün doğruların, yanlışlıkların ve geçerliliklerin dinsel inançlar doğrultusunda oluşturuldukları döneme verilen isimdir. Bu başlıkta üç ayrı aşama altında incelenmiştir buna göre;

Putperestlik

İlk aşamada insanların cansız bir nesne veya eşyayı keşfedip onu kutsal saymasından yani putperestlikten bahsedilmiştir.

Çok Tanrıcılık(Politeizm)

İkinci aşamada ise insanların görünmez bir güç olduğuna ve oluşan her şeyin o görünmez güçler tarafından oluşturulduğundan yani çok tanrıcılıktan bahsedilmiştir.

Tek Tanrı

Üçüncü ve son aşamada ise insanların çoğuldan ziyade oluşturulan her şeyin tek bir güç tarafından oluşturulduğundan yani tek tanrı inancından bahsedilmiştir.

2 – Metafizik Evre

Dünya hayatı genel olarak değerlendirilip yaratılan her şeyin insan dışında bambaşka bir güç tarafından yaratıldığına inanma süreci başlamıştır.

3 – Pozitif Evre

Bu evre ise tam da pozitivizm’in ortaya çıktığı zamanlara denk gelmektedir. Toeolojik ve Metafizik inançları bir tarafa bırakılmış ve duyularla hissedilebilen inanış ve olgulara mantık çerçevesinde bakmaya başlamıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın