JAVA’DA JTabbedPane KULLANIMI

JTabbedPane belirlenmiş başlık yada simgeye sekme üzerinde tıklayarak,bir grup bileşen arasında geçişde kullanılır.JComponent sınıfından miras yoluyla(inherits) genişler.

Bir örnekle açıklayacak olursak şöyle;

[cc lang=”java”]
package jtabbedmenukullanımı;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTabbedPane;

class TabbedPane extends JFrame{

private JTabbedPane tabbedPane;

public TabbedPane(){

super(“TabbedPane Kullanımı”);

//tabbedPane nesnesini oluşturma
tabbedPane=new JTabbedPane();

//panel oluşturma

//panel-1
JLabel label = new JLabel(“yazarbey.com|Özgür ve Özgün İçerik Platformu”);
JPanel panel1=new JPanel();
panel1.add(label);
tabbedPane.addTab(“Sekme-1″,null,panel1,”İlk Panel”);

//panel-2
JLabel label2 = new JLabel(“yazarbey.com|Özgür ve Özgün İçerik Platformu”);
JPanel panel2 = new JPanel();
panel2.setBackground(Color.YELLOW);
panel2.add(label2);
tabbedPane.addTab(“Sekme-2″, null,panel2,”İkinci Panel”);

//panel-3
JLabel label3 = new JLabel(“yazarbey.com|Özgür ve Özgün İçerik Platformu”);
JPanel panel3 = new JPanel();

panel3.setLayout(new BorderLayout());
panel3.add(label3,BorderLayout.CENTER);

JButton button1 = new JButton(“North”);
JButton button2 = new JButton(“East”);
JButton button3 = new JButton(“West”);
JButton button4 = new JButton(“South”);
panel3.add(button1,BorderLayout.NORTH);
panel3.add(button2,BorderLayout.EAST);
panel3.add(button3,BorderLayout.WEST);
panel3.add(button4,BorderLayout.SOUTH);

tabbedPane.addTab(“Sekme-3″,null, panel3,”Ücüncü Panel”);

add(tabbedPane);

}

}

public class JTabbedMenuKullanımı {

public static void main(String[] args) {

TabbedPane pane = new TabbedPane();
pane.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
pane.setSize(500, 400);
pane.setVisible(true);

}

}

[/cc]

Çıktı;

Evet arkadaşlar bu örneğimizde öncelikle JFrame ile genişletilmiş TabbedPane adında bir sınıf oluşturduk.Kurucu metodun üstünde JTabbedPane nesnesini tanımladık.

Kurucu metod da JTappedPane nesnesini ve sekmelerde kullanacağımız panelleri oluşturduk.Bu panellere sırasıyla;

 1.Panel : Sadece label’a yazılmış bir yazı                                                                                                   2.Panel : Arkaplanı sarı olan label2’ye yazılmış yazı                                                                                 3.Panel : Yönleri belirten 4 buton ve label3’e yazılmış yazı

ekledik.

Panellerin JTabbedPane nesnesine eklenmesinde addTab() metodunu kullandık.


public void addTab(String title,Icon icon,Component component,String tip)

title : Sekmede gösterilecek olan yazı-başlık.

icon : Sekmede gösterilecek olan simge.

component : Sekmeye tıkladığın zaman gösterilecek olan bileşen.

tip : Belirtilen sekme için gösterilecek araç ipucusu.


Son olarak JTappedPane nesnesini JFrame ekliyoruz ve sonlandırıyoruz…

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın