JAVA’DA JSlider KULLANIMI

Evet arkadaşlar bu yazımızda JSlider sınıfının kullanılması hakkında konuşacağız.JSlider Java’da kaydırıcı oluşturulmasını sağlar.JSlider kullanarak kullanıcı belli bir aralıktan değer seçebilir.

Kurucu method : JSlider(int yönelim,int min,int max,int değer);

setMinorTickSpacing(int n) : Slider’da işaretler arası küçük boşlukların ayarlanmasında kullanılır.

setMajorTickSpacing(int n) : Slider’da işaretler arası büyük boşlukların ayarlanmasında kullanılır.

setPaintTicks(boolean b) : Slider’da işaret göstericilerin gösterilip gösterilmemesinin ayarlanmasını sağlar.

setPaintLabels(boolean b) : Slider’da etiketlerin gösterilip gösterilmemesinin ayarlanmasını sağlar.

Örnekle açıklayacak olursak şöyle;

[cc lang=”java”] package jslidertest;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

class Slider extends JFrame{

private JPanel panel;
private JSlider slider;
private ImageIcon icon;
private JLabel label;

public Slider(){

super(“yazarbeyApp”);
panel = new JPanel();
panel.setLayout(new BorderLayout());

slider=new JSlider(SwingConstants.HORIZONTAL,1,100,1);
slider.setMinorTickSpacing(3);
slider.setMajorTickSpacing(9);
slider.setPaintTicks(true);
slider.setPaintLabels(true);

label = new JLabel(“”);

slider.addChangeListener(new ChangeListener() {

@Override
public void stateChanged(ChangeEvent e) {

int x=slider.getValue()*4;
int y=slider.getValue();

icon=new ImageIcon(“Logo.png”);
icon.setImage(icon.getImage().getScaledInstance(x, y, Image.SCALE_DEFAULT));
label.setIcon(icon);
label.repaint();

}
});

panel.add(label,BorderLayout.CENTER);
panel.add(slider,BorderLayout.SOUTH);

add(panel);

}//kurucu method bitimi

}//JSlider sınıfı bitimi

public class JSliderTest {

public static void main(String[] args) {

Slider yzrSlider = new Slider();
yzrSlider.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
yzrSlider.setSize(450, 300);
yzrSlider.setVisible(true);

}

}
[/cc]

Çıktı;

Evet öncelikle oluşturduğumuz Slider sınıfını JFrame ile genişlettik.Kurucu methodun içinde JPanel,JSlider,ImageIcon ve JLabel sınıflarının nesnelerini tanımladık.

slider nesnesine,logonun boyutunu değiştirmek için addChangeListener methodunu çağırdık.Bu methodun içine x ve y adında int değişkenler tanımladık.Logonun orantısını bozmamak için x‘i 4 katı olarak aldık.

icon nesnemize bir logo ekledik ve slider‘a göre ayarlanması için setImage() methodu çağırdık.

setImage() methodunun içine öncelikle getImage() methodu ile logomuzun görüntüsünü çağırdık bunun üzerine getScaledInstance() methodu çağırarak değişkenlere göre ayarlanması sağladık ve daha sonra icon’u  label ayarlayıp repaint() methodu ile yenilenmesini sağladık.

Son olarak main fonksiyonuna Slider nesnesini tanımlayıp
setDefaultCloseOperation(),setSize() ve setVisible() ayarlarını yapıp kodumuzu sonlandırdık.

1 Comment

  1. Javada slider kullanmasını web sitenizden öğrendim. Başarılarınızın devamını bekliyorum.

Bir yanıt bırakın